Celostátní finále šestého ročníku Superstudia se 5. března poprvé odehrálo živě v příjemné atmosféře zaplněného kulturního prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně. První kolo se tradičně odehrálo na akademické půdě všech měst s výukou architektury v ČR a zúčastnilo se jej 62 týmů. Do finále postoupilo 10 nejlepších, které odprezentovaly své projekty před publikem a porotou ve složení Monika Mitášová (SK), Yvette Vašourková (CZ) a Michal Palaščák (CZ). Porotci se shodli, že úroveň projektů byla vyrovnaná, a proto se rozhodli udělit dvě druhá místa a jedno čestné ocenění. Autorem zadání byl Maarten Gielen (BE).
„Nalezněte a určete stavbu nebo její část, která je určena k odstranění anebo to lze v krátkodobém horizontu reálně předpokládat. Navrhněte nové využití pro jakékoli její příslušenství, stavební výrobky, materiály či konstrukce, které z ní lze získat. Uvažujte ideálně celý proces od způsobu jejich extrakce po uvedení do provozu v budoucí funkci. Je možná jakákoli změna využití či kontextu daných prvků v rámci ČR, přičemž celkové náklady operace by neměly přesáhnout její přínosy.“

porota Praha: Jan Jehlík, Kateřina Vídenová, Josef Kocián

porota Brno: Zuzana Morávková, Jakub Kopec, Jiří Vokřál

porota Liberec: Petr Stolín, Ondřej Chybík

porota Ostrava: Oldřich Bajger, Jiří Halfar
poster 2016