Pátý ročník se uskutečnil ve všech městech s výukou architektury v ČR poprvé v jediný den s jednotným zadáním. Toho se ujali Roman Čerbák a Martin Klenovský z fóra pro architekturu a média 4AM.

reloAD2015+

Vyberte si konkrétní stavbu (či soubor staveb), která

1) se nachází na území ČR
2) je stará maximálně 70 let
3) její současná náplň je ve městě/krajině v blízké budoucnosti podle vás problematická

a navrhněte její konverzi pro vhodnější využití.

(Doporučené ke zvážení: nákupní centrum, parkovací dům, logistický areál, sklad, silo, tepelná elektrárna, satelitní městečko apod.)
Celkově se zúčastnilo 61 týmů, z nichž 11 postoupilo do celostátního kola a následně měly k dispozici týden na dopracování svých projektů, ze kterých pak porota složená z porotců z jednotlivých měst a autorů zadání vybrala vítěze. *

porota Praha: Kamila Amblerová, Adam Wlazel, Marek Šilar

porota Brno: Šárka Svobodová, Michal Krištof, Tomáš Doležal

porota Liberec: Helena Doudová, Zdeněk Lachout, Petr Souček

porota Ostrava: David Mikulášek, Kamil Mrva, Vítězslav Nový


*každý z hodnotících určil prvních 6 míst, přičemž 1. místo dostalo 6 bodů, 2. místo 5 bodů, etc. a výsledné pořadí bylo určeno prostým součtem všech bodů.

hodnocení v druhém kole se zúčastnili: Kamila Amblerová, Adam Wlazel, Marek Šilar, Šárka Svobodová, Michal Krištof, Tomáš Doležal, Zdeněk Lachout, Petr Souček, David Mikulášek, Roman Čerbák, Martin Klenovský, organizátoři (jako jedna entita)
poster 2015