Čtvrté Superstudio v Praze se stejně jako v minulých letech vyznačovalo vysokým zájmem studentů - kapacita 20 tříčlenných týmů byla naplněna během prvních pár minut registrací.
Porota, skládající se ze Štěpána Valoucha, Osamu Okamury a René Dleska usoudila, že s náročným tématem se nejlépe vypořádal sympaticky smíšený tým (FA, FSv, UMPRUM) Tecl, Milerová, Nováček, který jej uchopil velmi elegantně. Jedno ze čtyř ocenění porota rozdělila mezi tři týmy, které byly velmi radikální. K nahlédnutí je zde tedy celkem 6 oceněných prezentací.
Zadání definovala Marcela Steinbachová:

"Vystěhovávání obyvatelstva z města na okraj se odehrálo ve většině evropských měst, dnes se však města snaží centra znovuoživit. Jaký potenciál nabízí samotné historické centrum Prahy? Co vše musí centrum nabízet, aby se v něm oživil normální život? Kde a jak všude se smí stavět? Najděte potenciální místa rozvoje a navrhněte jejich využití. Myslete na smysl, genius loci, experimentujte s prostorem."

porota: Valouch, Okamura, Dlesk