Podruhé se Superstudio konalo v Ostravě 21.2. - 22.2., tradičně z pátku na sobotu v atelieru KA. Týmy se vypořádávaly s tématem ulice Přednádraží, které vymyslel Osamu Okamura. Výsledky zhodnotila porota ve složení David Kotek, Eliška Macková a Josef Kiszka.

První místo si odnesla trojice druháků Sládková, Trögler a Král, přičemž porota ocenila ještě další dva návrhy.

porota: Kotek, Macková, Kiszka
Téma znělo: Přednádraží; Moravská Ostrava a Přívoz

Tato ulice se ze severozápadu přimyká k Hlavnímu nádraží a nyní se zde nachází již opuštěné a zdevastované obytné domy. V roce 2013 kauza vystěhovávání obyvatel do ubytoven kvůli havarijnímu stavu objektů i díky protestům plnila stránky celostátních zpravodajských prostředků.

Původně dělnická kolonie pro zaměstnance železnice ze začátku 20. století fungovala jako plnohodnotná část města s odpovídajícím charakterem prakticky až do začátku století nového, kdy se lokalita začala definitivně měnit na romské ghetto.

Jako hlavní příčiny úpadku se uvádí postupně odsun Němců po 2. světové válce, povodně z roku 1997, příchod Romů z východního Slovenska, stavba blízké nadmístní komunikace, v poslední době příliš časté střídání majitelů s možná nepříliš čistými úmysly a majetkové spory ohledně vlastnictví nefunkční kanalizace.

Je možné lokalitu revitalizovat, navázat na její historii a umístit zde sociální bydlení, jak si přeje část veřejnosti? Anebo to již vzhledem k okolnostem není žádoucí a bylo by lepší se s tímto prostorem vypořádat jiným způsobem? Co by se zde mělo dít a proč?