Ve dnech 1.-2.3. 2013 proběhl v prostoru Ateliéru D na FSv ČVUT 3. ročník ideové architektonicko-urbanistické soutěže Superstudio. Zúčastnilo se jej 20 tříčlenných týmů z FA + FSv ČVUT a Archipu. Zhruba 30 přihlášek nám přišlo během prvních 2 vteřin registrace. Tento zájem nás moc těší. Zadání jsme vymysleli tentokrát my a podle toho také vypadalo: Most pro Prahu.

"Most lze chápat v nejširších souvislostech významu slova. Předpokládá se ideové zpracování tématu jakoukoli formou."

V porotě zasedli Václav Aulický, David Maštálka a Tomáš Džadoň. Děkujeme. Jako vítězný byl vyhodnocen projekt slečen Kraťukové, Kuchařové a Kubínové z 3. ročníku FA. Porota dále ocenila kvalitní návrhy dalších 5 týmů.

Sponzory byly společnost Nemetschek a Ateliér Acht. Projekt podpořily Red Bull a katedra architektury Fakulty stavební zosobněná především již tradičně panem Lubošem Knytlem a slečnou Janou Hořickou. Díky.
porota: Aulický, Maštálka, Džadoň
Harmonogram Praha 2013:

13.30 příchod týmů
14.00 zveřejnění zadání
14.00 (2.3.) deadline odevzdání PPT a word
15.00 začátek prezentací
16.50 přestávka
17.10 druhá polovina prezentací
19.00 konec prezentací
19.30 vyhlášení