Ve dnech 22. 2. - 23. 2. 2013 proběhl v prostoru Ateliéru katedry architektury na FAST VŠB 3. ročník ideové architektonicko-urbanistické soutěže Superstudio. V Ostravě se konal letos poprvé. Zúčastnilo se jej 11 dvou-tříčlenných týmů. Autorem tématu zadání byl Radim Václavík a jednalo se ve zkratce o konflikt Nové Karoliny a původního centra.

Díky vedoucímu katedry arch. Aleši Studentovi se poprvé od roku 2008 povedlo nechat ateliér otevřený nonstop přes noc na celých 24 hodin.

V porotě zasedli Josef Kiszka a Radim Václavík z domácí katedry a jako pražský speciální host Petr Nacházel. Děkujeme. Jako vítězný byl vyhodnocen projekt pánů Jandy, Bachmana a Hodáse ze 4. ročníku. Porota dále ocenila kvalitní návrhy dalších 3 týmů.

V Ostravě vyrostlo na pomezí (okraji) stávajícího centra nové obchodní a společenské středisko Karolina. Budoucí vývoj bude zajisté různorodý a dynamický.
Hlavní směry vývoje mohou být tyto:
A) Karolina se stane novým centrem Ostravy a bude se dále rozvíjet. Převezme symbolicky na sebe obraz Ostravy. Stávající centrum se nebude dále rozvíjet a bude stagnovat.
B) Karolina se nestane novým centrem Ostravy, ale bude se dále rozvíjet a posilovat. Stávající centrum s historickým náměstím bude nadále plnit společenskou funkci hlavního náměstí a centra.
C) ?


Zadání
Naznačení budoucího vývoje centra Ostravy v horizontu 10-50 let. Centrem se rozumí oblast Nové Karoliny ve vazbě na stávající centrální náměstí. Předpokládá se ideové zpracování tématu jakoukoli formou. Jenom texty, jenom diagramy, jenom grafické obrázky anebo jejich kombinace…

Ideové okruhy
1) Má konkurovat nově vznikající zástavba a její funkce stávajícímu centru?
2) Co je rozhodující pro udržení života ve stávajícím centru?
3) Co je možné udělat pro oživení města?
4) Oživí stávající centrum nějaké urbanisticko-architektonické zásahy? Jaké?
5) Jaké další faktory (nearchitektonické) jsou určující pro rozvoj centra a celého města?
Harmonogram Ostrava 2013:

15.30 příchod týmů
16.00 zveřejnění zadání
16.00 (23.2.) deadline odevzdání PPT a word
16.30 začátek prezentací
19.00 konec prezentací
19.30 vyhlášení


porota: Kiszka, Václavík, Nacházel