Ve dnech 24.2.-25.2. 2012 proběhl v prostoru Ateliéru D na FSv ČVUT 2. ročník ideové architektonicko-urbanistické soutěže Superstudio. Zúčastnilo se nakonec 23 tříčlenných týmů v rozpětí od prváků po doktorandy. Autorem tématu zadání byl Pavel Hnilička a konkrétně šlo o pražské vnitřní periferie.

V porotě zasedli Yvette Vašourková, Lenka Křemenová a Vladimir 518. Díky. Jako vítězný byl vyhodnocen projekt Ondřeje Harta, Víta Holého a Marie Kraťukové z Fakulty architektury. Porota dále ocenila kvalitní návrhy dalších 5 týmů.

Sponzory byly společnost Nemetschek a Ateliér Acht. Projekt podpořily stránky earch.cz, Red Bull a katedra architektury Fakulty stavební zosobněná především Lubošem Knytlem. Díky.

Zadání znělo:

"A ´plechové boudy´ postupně zaplňují periferie našich měst. A proč? Protože se bojíme stavět ve městech." Roman Koucký, Elementární urbanismus

Vnitřní periferie Prahy
Jde o nefunkční rozsáhlé zanedbané plochy, jsou to pustá místa bez rozvoje uvnitř města, kde ale město samotné vlastně chybí a je nahrazeno prázdnotou, ruinami, odpadem... Namísto, aby se tyto lokality využívaly, pustnou dále a města se roztahují do volné krajiny.
1) Lokalizujte a definujte pražskou vnitřní periferii a její potenciál
2) Navrhněte řešení: revitalizace, aktivace, oživení, "recyklace města", navrácení do kontextu, etc.
Pojmy a celé zadání chápejte v určité šíři a nikoli dogmaticky.

porota:
Vašourková, Křemenová, Vladimir 518