uperstudio je architektonicko-urbanistická ideová soutěž pro vysokoškolské studenty. Její podstata spočívá v naprosté volnosti vlastní tvorby v rámci minimálních, ale striktních omezení. Soutěž se zabývá aktuálními tématy města i společnosti a účastníci mají přesně 24 hodin na jejich zpracování. Koncept akce pochází z Austrálie a v ČR/SR probíhá po dohodě s původními organizátory SONA. První kolo se koná na akademické půdě ve všech městech s výukou architektury v Česku a na Slovensku (Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Bratislava, Košice). Finále hostí vždy jedno z těchto měst a je přístupné veřejnosti.

Přemýšlení.

Naprostá volnost tvorby.

Stručná a výstižná prezentace.

Kritika / názor / hodnocení od kvalitní poroty.

Setkání a atmosféra.

Konfrontace či spolupráce všech ročníků a typů vzdělání.
„Superstudio je skvělá příprava hlavně pro soutěžní projekty. Studenti si zvykají konstruktivně spolupracovat, což je dnes základ každého architektonického studia. Trénují rychle formulovat ideje, ověřit je na konkrétním zadání a hlavně je přesně graficky vyjádřit. Výborný dvacetičtyř hodinový intelektuální architektonický trénink!“
Yvette Vašourková
CCEA, MOBA

„Měl jsem možnost být součástí poroty pro workshop Superstudio. Zadání je široké a studenti hledají během 24 hodin rychlou a často zábavnou odpověď. Závěrečná prezentace, kdy jsou konfrontováni s prací spolustudentů i názorem zvenčí, dává zpátky rychlý protiúder vlastní představě. Studenti investují energii do hry, která má svůj začátek a konec. Vážné hry o návrh, o to stát se dobrým architektem.”
Štěpán Valouch
OV-A

"Témata se snaží uchopit architekturu a urbanismus v širších společenských souvislostech a perspektivě. Formát soutěže umožňuje během méně než třiceti hodin projít intenzivním procesem přemýšlení a získat cenné zkušenosti s úsporným vyjádřením a obhajobou myšlenek před publikem i porotou."
Organizátoři